I hope Don has a logo file? Project description Choose a text from the list Meet Litgloss participants Help
Main text Read some basic information For further reading
  "Oa," by Kaluta Amri Abedi
annotated by Musindu Kanya-Ngambi

Oa sioe anzali
mwenye mwenendo mbovu

Oa sioe jamali
wa akili tepetevu

Oa sioe jahili
jitu lenye ushupavu

Oa muovu sioe
oa mwana kwetu oa!

Oa akupendezaye
kwa umbile na tabia

Oa binti ya babaye
mtambuzi wa sheria

Oa mwali ajuaye
vyuoni aloingia

Oa muovu sioe
oa mwana kwetu oa!

Oa mke kufu yako
mnayefanana hali

Oa wa kikozi chako
wa asili na fasili

Oa binti ami yako
ikuwiyapo sahali

Oa muovu sioe
oa mwana kwetu oa!

Oa mrembo wa shani
mwenye hadhi na murua

Oa mwema na watani
uwezapo mgundua

Oa sioe muhuni
moto umejipalia

Oa muovu sioe
oa mwana kwetu oa!

Oa mtendee wema
Mkeo uliye naye

Oa uwe wa huruma
Roho yake ituliye

Oa mjaze heshima
Japo akuzuzukiye

Oa muovu sio
Oa mwana kwetu oa!

Oa wa macho laini
Yaengayo majimaji

Oa kwenda yu
Amin moyo akakufariji

Oa khasa mwana ndani
Asojua upitaji

Oa muovu sioe
Oa mwana kwetu oa!

Oa nakwiambia oa
Jaribu tena na tena

Oa kwa kuangalia
Na kumuomba Rabana

Oa upate tulia
Na kuepuka fitina

Oa muovu sioe
Oa mwana kwetu oa!