"A béreslegény megtanítja Mátyás húgát dolgozni:
Szeged vidéki népmonda nyomán," traditional

annotated by Mary Ann Veres

Volt a világon egy szegény béreslegény, hat ökrön szántott. Az elsõ két ökröt nem bírta szólítani, nem bírt szántani. Még akkor divatban volt a hosszú végû fatézsla, az eketoldalék rúdja. Ráakasztotta legény egy porció szénát, az elsõ két ökör ment a széna után, a többi a két elsõ után.

Arra ment Mátyás király.

- Adjon isten jó napot! Miért tetted oda azt a porció szénát?

- Sehogy sem boldogultam az ökrökkel , de így haladok szépen .

- No, ha az ökröket megtudod tanítani dolgozni, van nekem egy húgom, tanítsd meg dolgozni. Neked adom, a feleséged lesz!

- Megtanítom én azt is!

Mátyás király elvitte a húgát a béreslegényhez.

A lány mindjárt felült a padkára, egész nap ott ült. Azt mondja a kisbéres:

- Édesanyám, készítsen frustukot, már éhes vagyok!

Az anya készített frustukot, terített is, de csak kettõre. A lány csak ült a padkán.

Amikor kész volt a frustuk, odaül a kisbéres az asztalhoz, látja, hogy csak kettõre van terítve, kérdi az anyjától:

- Édesanyám, hányan dolgoztunk?

- Ketten, fiam, ketten!

- No, édesanyám, ketten eszünk!

Este hazamegy a legény, szól az anyjának:

- Édesanyám, készítsen vacsorát, mert már éhes vagyok!

Odaül a kisbéres az asztalhoz, látja, hogy csak kettõre van terítve, kérdi az édesanyjától:

- Édesanyám, hányan dolgoztunk?

- Ketten, fiam, ketten!

- No, édesanyám, ketten eszünk!

A lány csak nézi, ahogy esznek, ül a padkán.

Másnap reggel fölkel a gazdasszony, látja ám, hogy a leány sepri a konyhát. Azt mondja:

- Öreganyám, dolog-e, ha kisöpröm a konyhát?

- Dolog, lányom, dolog.

Kisöprötte a konyhát, házat, megy a kemencéhez, szedi ki a hamut.

- Öreganyám, dolog-e, ha kiszedem a pernyét?

- Dolog, lányom, dolog.

Szétnéz a leány a konyhában, látja, hogy nincs víz. Fogja a kantát.

- Öreganyám, dolog-e, ha hozok egy kanta vizet?

- Dolog, lányom, dolog.

Akkorra a legény édesanyja már háromra terített.

Jön haza a legény:

- Édesanyám, hányan dolgoztunk ma?

- Hárman, fiam, hárman.

- No, édesanyám, hárman eszünk ma!

Mikor jóllaktak, a lány is kiment a legénnyel dolgozni. Attól fogva mindig megtalálta, mi a dolog. Mikor ezt Mátyás király, meglátta, azt mondta a legénynek:

- Megtanítottad a húgomat dolgozni, neked adom, legyen a feleséged, még a fele királyságom is neked adom.

-oOo-